F r a n k  S c h i j v e n :   P o e m s 

D e  V e r z e t s h e l d

09-11-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

De Verzetsheld

Verzette van alles

Tafels, stoelen en banken

Struiken, bomen

En nog meer bomen

Huizen, complete steden, landen

De Aarde, ja zelfs het Heelal

Maar wat hij niet verzetten kon

Waren de gedachten

Die hij dacht

In lange, eenzame nachten

H e t  W a a r b e r i c h t

09-12-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

Het waarbericht voor vandaag:

Hier en daar een flinke leugen

Met later op de dag

Kans op bedrog

Helaas weten we

Niet waar

R e m a i n s  i n  L i g h t

14-12-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

Wat overblijft

Blijft een raadsel

Wat overblijft

Is dat schoonheid in verval?

Is het een ziel in vrije val?

Is dat opgaan in een God

Of een Heelal?

Is het terug en voorbij

De oerknal?

Of is het simpel niets

Nul in het getal?

Wat overblijft

Blijft overal

Een raadsel

Wat overblijft

D e  E i k  ( t o t  d e  R e i z i g e r )

01-11-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

(Bomengedicht)

No 33

Toe blijf even staan

En kijk mij eens aan

Komt u van ver

Met nog een lange weg te gaan

Of hebt u net als ik

Uw doel bijna bereikt

En uw takken

Naar de Hemel gespreidt?

L e n t e

01-11-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen

Ik ben door de zon gezoend

Een warme voorjaarszoen

Nu is het leven

Voor even

Weer te doen

B o e i n g  7 7 7

18-10-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

Door schade

En vooral schande

Wijs ik naar de horizon

Waar een Boeing 777

Een witte streep

Door de blauwe rekening trekt

K r a n t e n k o p - p o ë z i e   # 7

19-10-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

Vaker

Kunst

Kijkt

Beter

D e  F l i e r e v o g e l

16-11-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

De Flierevogel fluit luid

Kom naar buiten luiten!

En hoor het vuur laaien

Hoor de wind waaien

Hoor de regen vallen

Hoor de aarde wallen

Hoor de lucht fluiten

Hoor de planten kruipen

Hoor de vissen graten

Hoor de honden praten

Hoor de koeien kauwen

En hoor de mensen bouwen

Gestaag maar zeker

Aan hun eigen ondergang

Aldus de Flierevogel

K r a n t e n k o p - p o ë z i e  # 11

19-10-2016

Uit de serie:

"Naakte Engelen"

Groene

Liefde

Graast

Gretig